Hud

The Hud wind farm comprises a total of six wind turbines á 2.5 MW Nordex (N90).

Information about the wind farm

Startdate
Jun 2008
Yearly production
38 GWh
Total effect
15 MW
Wind turbines
6 st
Make
Nordex (N90)
  • The Hud wind farm comprises a total of six wind turbines.
  • Six 2.5 MW Nordex (N90) wind turbines.
  • Estimated production for the six turbines is 36 GWh annually.
  • Opening ceremony in June 2008.
1.jpg
1.jpg
2.jpg
2.jpg
3a.jpg
3a.jpg
3b.jpg
3b.jpg
4.jpg
4.jpg
5.jpg
5.jpg
6.jpg
6.jpg
7.jpg
7.jpg
8.jpg
8.jpg
karta.jpg
karta.jpg
Wind farm
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto Benny Ottosson
Foto www.perpixel.se
Foto www.perpixel.se
Foto www.perpixel.se
Foto www.perpixel.se
Foto www.perpixel.se
Foto www.perpixel.se
Operation and maintenance
1.jpg
1.jpg
2.jpg
2.jpg
3.jpg
3.jpg
4.jpg
4.jpg
5.jpg
5.jpg
6.jpg
6.jpg
Construction
Foto Jessika Ung
Foto Jessika Ung
Foto Jessika Ung
Foto Jessika Ung
Foto Jessika Ung
Foto Jessika Ung
Foto Jessika Ung
Foto Jessika Ung
Foto Jessika Ung
Foto Jessika Ung
Foto Jessika Ung
Foto Jessika Ung
Construction
1.jpg
1.jpg
2.jpg
2.jpg
3.jpg
3.jpg
4.jpg
4.jpg
5.jpg
5.jpg
6.jpg
6.jpg
7.jpg
7.jpg

Test av högintensiv hinderbelysning
Många har varit oroliga för konsekvenserna av den högintensiva belysning som krävs för vindkraftverk högre än 150 meter. Denna oro har till stor del berott på att erfarenheterna av högintensiv hinderbelysning på vindkraftverk varit mycket begränsad. Rabbalshede Kraft har nu, i samarbete med Stena Renewable, genomfört ett test av högintensiv hinderbelysning på Huds Moar i Tanums kommun.

Vindparken på Huds Moar består av sex vindkraftverk med totalhöjden 145 meter som vanligtvis har hinderbelysning med medelintensivt rött blinkande ljus. På ett av verken monterades för en tid en lampa med högintensivt vitt blinkande ljus. Under testperioden filmades parken under olika förhållanden och från olika platser i omgivningen. Genom testet har vi fått erfarenhet av hur högintensiv hinderbelysning kan fungera och se ut. Denna kunskap vill vi gärna dela med oss av och filmerna finns nu tillgängliga på vår hemsida.

För mer information, kontakta oss på info@rabbalshedekraft.se

Fakta om testet:
Från gryning till skymning ska den högintensiva lampan enligt reglementet ha en intensitet på 100 000 cd +/- 25% och 40-60 blink per minut (BPM).
Lampan som testats på Huds Moar är av en modell med fast lampa och en roterande del med 6st linser, intensitet är 75 000 cd och 40 BPM. Nattetid ska hinderbelysningen enligt reglementet ha en intensitet på 2000 cd +/-25% och 40-60 BPM. Nattlampan som testats på Hud är av så kallad LED-typ med intensiteten 2000 cd och 40 BPM.

Kraven för hinderbelysning finns att läsa i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av byggnader, master och andra föremål.


Film 1 - Skymmning


Film 2 - Rött ljus


Film 3 - Inzoomat


Film 4 - Snöfall


Film 5 - Snöfall


Film 6 - snöfall, mörkare